Tidligere i 2013 var der en regeringsrokade, der betød at
fødevareministeren blev Karen Hækkerup.

Dengang var jeg oppe og lave et såkaldt
tiltrædelsesinterview med hende.

Efter endnu en rokade var der en ny minister i stolen, denne
gang en mand: Dan Jørgensen.

Ham skulle Landbrugsavisen også have nogle billeder af til
et tiltrædelsesinterview.

Modsat sin kvindelige forgænger havde Dan Jørgensen fået
indrettet kontoret og hængt billeder op.

Der stod dog stadig nogle gaver, som må have været fra da
han tiltrådte.

Vi havde en halv time og jeg havde aftalt med journalisten,
at jeg så tog nogle opstillede portrætter inden de gik i gang med samtalen og
så kunne jeg tage nogle billeder når de talte.

Så undgik vi, at bryde interviewet, så der var mest mulig tid
til samtale.

Jeg satte en bouncet flash med gulfilter på bordet og lod
den bestemme hvidbalancen i billedet.

Der var godt nok vinduer bag ministeren, men da det var
overskyet var det begrænset i forhold til vis solen havde skinnet.

På den relativt korte tid, nåede jeg at skyde en del
billeder og kunne således forlade ministeriet med tilfredshed.

Jeg tror journalisten synes, at hun havde fået for kort tid.